Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Võ Thị Lý
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/voly79
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Nguyễn Tiến Nam, Trương Thu Hiếu
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2046 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 15 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này